Tag: Diabetes

நீரிழிவு நோயாளிகள் ஏன் பீர்க்கங்காய் சாப்பிடணும் தெரியுமா..?

பீர்க்கங்காய் வெள்ளரி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு காய்கறியாகும். பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை விட முற்றிய பீர்க்கங்காயே சமையலுக்கு சிறந்தது. பிஞ்சு பீர்க்கங்காயை…
புகைபிடிப்பவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வரும் அபாயம்..!

புகைபிடிக்காதவர்களை ஒப்பிடும் போது, புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு 45 சதவீத வாய்ப்புகள் அதிகம். புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களின்…