Tag: Kidney Problems

சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்தை அவதானமாக வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம்

உடலில் முதுகெலும்பின் இருபுறமும் விலா எலும்புக்கூட்டின் அடிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் சிறுநீரகங்கள் உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. முக்கியமாக…