கர்ப்பகாலத்தில் பெண்களின் இதயத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது..?

பெண்களின் மனமானது கர்ப்பகாலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை அடைகிறது. அதாவது இந்நிலையில் பெண்களின் இதயம் முக்கிய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கர்ப்பம் என்பது பெண்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பாக்கியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இந்த காலத்தில் பெண்களில் உடல் நிலையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்த மாற்றங்களால் பெண்களின் உடலில் மட்டுமல்லாமல் வடிவத்திலும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அப்படி என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்று இந்த பதில் பார்க்கலாம்.

பெண்களின் மனமானது கர்ப்பகாலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை அடைகிறது. அதாவது இந்நிலையில் பெண்களின் இதயம் முக்கிய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

முதலாவது உங்கள் இதயம் சாதாரண நிலையை விட இரண்டு மடங்கு இரத்தத்தை பம்ப் செய்து உடலின் பிற உறுப்புகளுக்கு அனுப்புகிறது. இது உங்கள் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.

இரண்டாவதாக பெண்களின் இதயம் சாதாரண அளவை விட 12சதவீதம் பெரியதாவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் இதயம் பெரியதாவதாக மாறுவதனால் உங்கள் உடல் அதிக வேலையை செய்ய தூண்டுகிறது.

உங்களுக்காகவும், உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த இதயத்தின் அதிகப்படியான மாற்றங்கள் ஒன்பதாவது மாதத்தில் ஏற்படுகிறது.

மூன்றாவதாக இதயத் துடிப்புகளும், இயக்கங்களும் கூட சாதாரண நிலையை விட அதிகமாகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் ஆரோக்கியான குழந்தையை பெற்று எடுக்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல் உங்களையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டுமானால் கர்ப்பகாலத்தில் இதயத்திற்கு பலம் தரும் உணவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி உங்கள் ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துங்கள்.